แซนวิชเค้กแฟนซี

by AppBee

อย่าลืม เข้าสู่ระบบ

นักเรียนจะสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียนได้
ก็ต่อเมื่อได้ทำการเข้าสู่ระบบ.. จากเมนู "ระบบสมาชิก" ด้านบนนะจ๊ะ

ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader ได้ที่นี่นะคะ ==>
No.PicturesDescriptionDownload
Manualคู่มือสำหรับทำเค้กแซนวิชเค้กแฟนซี By AppBee จ้า
000แบบแซนวิชเค้กเปล่าๆ ให้นำไปใส่ลายกันเองนะจ๊ะ
001แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 1
002แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 2
003แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 3
004แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 4
005แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 5
006แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 6
007แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 7
008แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 8
009แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 9
010แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 10
011แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 11
012แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 12
013แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 13
014แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 14
015แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 15
016แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 16
017แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 17
018แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 18
019แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 19
020แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 20
021แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 21
022แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 22
023แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 23
024แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 24
025แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 25
026แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 26
027แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 27
028แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 28
029แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 29
030แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 30
031แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 31
032แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 32
033แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 33
034แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 34
035แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 35
036แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 36
037แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 37
038แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 38
039แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 39
040แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 40
041แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 41
042แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 42
043แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 43
044แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 44
045แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 45
046แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 46
047แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 47
048แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 48
049แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 49
050แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 50
051แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 51
052แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 52
053แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 53
054แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 54
055แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 55
056แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 56
057แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 57
058แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 58
059แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 59
060แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 60
061แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 61
062แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 62
063แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 63
064แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 64
065แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 65
066แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 66
067แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 67
068แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 68
069แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 69
070แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 70
071แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 71
072แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 72
073แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 73
074แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 74
075แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 75
076แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 76
077แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 77
078แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 78
079แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 79
080แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 80
081แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 81
082แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 82
083แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 83
084แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 84
085แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 85
086แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 86
087แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 87
088แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 88
089แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 89
090แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 90
091แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 91
092แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 92
093แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 93
094แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 94
095แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 95
096แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 96
097แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 97
098แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 98
099แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 99
100แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 100
101แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 101
102แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 102
103แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 103
104แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 104
105แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 105
106แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 106
107แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 107
108แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 108
109แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 109
110แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 110
111แบบแซนวิชเค้กแฟนซีลายที่ 111
Close Menu